MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZCZĘŚCIA!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZCZĘŚCIA!

1327
0
PODZIEL SIĘ
happiness

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (ang. International Day of Happiness) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Na obchody wyznaczono
dzień 20 marca – czyli dziś!

I tak sobie myślimy, że nawet deszczowy poniedziałek nie wygra dziś z uśmiechem – przynajmniej taki mamy plan!
Bo, jak głosi owa rezolucja:

„Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”.

I Wam również tego życzymy – żeby to był szczęśliwy dzień! Ten i każdy następny!

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.dayofhappiness.net