Strona główna DZIEJE SIĘ PORADY DOMOWE JAK ADRESOWAĆ KOPERTĘ?

JAK ADRESOWAĆ KOPERTĘ?

0
koperta

Adresowanie kopert nie jest trudne, jednak jeśli się nie zna podstawowych zasad, może sprawiać kłopoty. Jak zaadresować list, aby mieć pewność, że zrobimy to poprawnie?

Nie ma znaczenia, czy koperta jest duża, czy mała oraz co jest nią przesyłane. Zasady jak adresować list są takie same.

Nadawca

W lewym górnym rogu umieszczamy informacje o nadawcy:

  • nasze imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym i miejscowością.

Adresat

W prawym dolnym rogu, ale nie u samego dołu koperty, umieszczamy informacje dotyczące adresata:

  • imię i nazwisko,
  • adres, na jaki ma być dostarczony list, kod pocztowy i miejscowość.

Uwaga: zwyczajowo przed adresatem umieszcza się skrót „Sz. P.” od „Szanownych Państwa/Pani/Pana”. Pomija się ten skrót, kiedy adresatem jest np. urząd albo inna instytucja.

Przed nadawcą nie umieszcza się skrótu „Sz.P.” Warto zaznaczyć, że w przypadku nadawania listu do urzędu, warto podać najbardziej wnikliwy opis: czyli np. konkretny referat czy wydział. Mamy wtedy pewność, że list dotrze szybciej do odpowiedniej osoby.